Na upit u vezi s obvezom obračunavanja i plaćanja PDV-a na svote koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nadoknađuje trgovačkim društvima za troškove nastale pri prikupljanju otpadne ambalaže za pića i napitke odgovaramo u nastavku. U upitu se navodi da prema Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine br. 97/05.) trgovačka društva koja su definirana kao prodavatelji, obvezna su od 1. siječnja 2006. kupcima (potrošačima) koji vraćaju otpadnu ambalažu za jednokratnu uporabu za pića i napitke isplatiti naknadu u svoti od 0,50 kuna po jedinici vraćene ambalaže. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dužan je prodavatelju nadoknaditi isplaćene naknade potrošačima za vraćenu ambalažu u iznosu od 0,50 kn/jedinici, te za pokriće poslova skupljanja ambalaže za pića i napitke isplatiti naknadu u iznosu od 0,15 kn/jedinici. Odredbama čl. 2. st. 1. toč. 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u inozemstvu uz naknadu koje poduzetnik obavi baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. U čl ...