Mišljenja.hr

Porez na dodanu vrijednost na inozemne usluge, na temelju neistinite tražbine - simuliranog ugovora ili lažne fakture

Datum objave: 11.09.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/03-01/272

Postavili ste nam pitanja u svezi s plaćanjem usluga prema inozemstvu, u slučajevima kada se plaćanje nerezidentu obavlja na temelju neistinite tražbine - simuliranog ugovora ili lažne fakture za koje osporavate izvršenje plaćanja. Ako je na osporavane usluge plaćen PDV koje posljedice to ima u daljnjem postupku i ima li porezni obveznik pravo zatražiti povrat PDV-a na osporavane usluge i kako će se u tom slučaju postaviti Porezna uprava? Naše je mišljenje: Prema..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak