Obratio nam se porezni obveznik Z. & P. s pitanjem ima li utjecaja na oporezivanje porezom na dobitak u 2004., podjela društva s postupkom odvajanja s preuzimanjem, na koje odgovaramo. U čl. 11. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00., 163/03.) koji je bio na snazi do 31. prosinca 2004., uređeno je postupanje pri statusnim promjenama, te je rečeno da porezni obveznici koji se spajaju ili pripajaju dostavljaju Poreznoj upravi financijska izvješća i poreznu prijavu s nadnevkom koji prethodi nadnevku spajanja ili pripajanja, te da prava i obveze spojenih ili pripojenih poreznih obveznika iz poreznopravnog odnosa preuzima pravni sljednik. U čl. 10. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/00., 198/03.) koji se primjenjivao do 31. prosinca 2004., propisano je da porezni obveznik koji je prestao s radom zbog spajanja ili pripajanja dostavlja Poreznoj upravi financijska izvješća i poreznu prijavu s nadnevkom koji prethodi nadnevku upisa spajanja ili pripajanja u trgovački registar i rješenje trgovačkog suda o upisu spajanja ili pripajanja. U navedenim odredbama nije uređeno postupanje pri podjeli društva, ali to iz razloga što pri donošenju propisa o oporezivanju dobitka, Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine ...