Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porez na dobit na razliku između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjene vrijednosti nekretnine pri unosu u društvo kćer

Datum objave: 23.04.2003, Klasa: 410-01/03-01/339, Porezna uprava

Računovodstvo" S." obratilo nam se s pitanjem je li u društvu majci razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjene vrijednosti nekretnine, koja se unosi u drugo društvo (društvo kćer) dokapitalizacijom, oporeziva porezom na dobit, a ako je u kojem obračunskom razdoblju, budući je povećana vrijednost iskazana kao vrijednost udjela u poduzeću kćeri (nekretnina je zamijenjena za udjele), a razlika između procijenjene i knjigovodstvene vrijednosti je iskazana kao revalorizacijska pričuva, na koje nastavno odgovaramo. U članku 4., st. 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), propisano je da su prihodi povećanja gospodarstvenih koristi u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza koja imaju za posljedicu povećaje kapitala. U članku 4., st. 3. i 4. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/01.), propisano je da se prihodima poreznog razdoblja smatraju i dobici od revalorizacije izravno pripisani kapitalu. Kapitalom u smislu Zakona i Pravilnika smatra se: temeljni kapital (glavnica), kapitalna dobit, zakonska rezerva, statutarna rezerva, ostale rezerve osim revalorizacijskih, te zadržana dobit. U članku 4., st. 10. Zakona o porezu na dobit propisano je da se u prihode uključuju i dobici proizašli iz revalorizacijske imovine (usklađivanja na vi&scaron ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice