U vašem podnesku za poreznog obveznika »H. usluge projektiranja« d.o.o., pitate za računovodstveni prikaz potpora i oporezivanja porezom na dobit. Posebno ističete da društvo, osim potpora od grada, prima i potpore od drugih trgovačkih društava, također obveznika poreza na dobit. Potpore su namijenjene tiskanju brošura s područja arhitekture. Društvo određenu količinu brošura i mapa daje besplatno svojim financijerima a jedan dio prodaje. Postavljate pitanje računovodstvenog i poreznog aspekta primljenih potpora, poglavito od trgovačkih društava, te ispravno razlikovanje od redovnih poslovnih transakcija u okviru obavljanja redovne arhitektonsko inženjerske djelatnosti. Iz vašeg podneska razvidno je da trgovačko društvo »H. usluge projektiranja«, uz redovnu djelatnost povremeno izdaje brošure i grafičke mape iz područja arhitekture koje spadaju u izdavačke projekte iz područja kulture, za koja prima potporu od lokalne samouprave, ali i donacije i sponzorstva od drugih osoba. Potpore primljene od jedinice lokalne samouprave spadaju u državne potpore koje se evidentiraju sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu (MRS-u) 20. Naime, prema članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.), osnovica poreza na dobit je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim ...