Postavljate pitanje u svezi s oporezivanjem porezom na dobitak i porezom na dodanu vrijednost u slučaju prodaje obrta koji je obveznik poreza na dobit, trgovačkom društvu, na koje nastavno odgovaramo. Iz priloženog ugovora razvidno je da vlasnica proizvodnog obrta "M." prodaje obrt (proizvodni prostor i zemljište, strojeve s pripadajućim alatima, zalihe na skladištu, tehničku dokumentaciju, uredski namještaj i opremu) za 660.000 eura, koju cijenu će kupac isplatiti prema svojim financijskim mogućnostima, a cijena će se umanjiti za obveze obrta prema dobavljačima, državi, fondovima i bankama. U točki VIII. ugovora "kupac se obvezuje da neće ustupiti u posjed ili otuđiti na bilo koji način i bilo kojoj osobi koja nije navedena u ugovoru (a to su samo potpisnici ugovora prodavatelj i osoba ovlaštena od kupca, op.), niti jedan dio iz gospodarske cjeline iz ugovora", čime se zabranjuje pravo slobodnog raspolaganja kupljenim dobrima. Iz postavljenih pitanja i odredbi ugovora razabire se da je temeljno pitanje može li stjecatelj, kupac obrta, preuzeti uz imovinu i obveze prenijeti i gubitak od djelatnosti obrta tekuće i ranijih godina, tj. može li se opisana transakcija smatrati nastavkom djelatnosti. Ne ulazeći u ocjenu smislenosti ...