Mišljenja.hr

Porez na dobit i jednokratni ili djelomični otpis dugotrajne imovine

Datum objave: 29.04.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/03-01/421

Na temelju vaših primjedbi u svezi s Uputom za primjenu Pravilnika o amortizaciji u dijelu koji se odnosi na jednokratni djelomični ili potpuni otpis dugotrajne imovine dane pod brojem: Kl.: 410-01/01-01/955; Ur. br.: 513-07/01-1 od 5. studenoga 2001., da je Uputa dana suprotno Zakonu o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/ 00.) i Pravilniku o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/01.), jer da je: - u članku 24. Zakona o porezu na dobit propisano da su za utvrđivanje porezne osn..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak