Mišljenja.hr

Porez na dobit i dohodak pri likvidaciji obrta

Datum objave: 10.07.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/02-01/531

U vašem pismu postavljeno je pitanje u svezi s oporezivanjem porezom na dobit i porezom na dohodak neamortizirane dugotrajne imovine s kojom nakon likvidacije djelatnosti (obrta) raspolažu njeni vlasnici, a čija je tržišna vrijednost veća od knjigovodstvene vrijednosti. Imovina je bila korištena za obavljanje djelatnosti i bila je evidentirana u poslovnim knjigama koje su vođene za djelatnost (odvjetničku). Odvjetnički ured poslovao je kao obrt a bio je obveznik porez..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati