Područni ured Varaždin dostavio je dopis kojim traži suglasnost na odgovor jesu li oslobođeni od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila porezni obveznici osobe s invaliditetom koje su ostvarile pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost kod nabave vozila temeljem podnijetog zahtjeva Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Na dostavljeni dopis u nastavku odgovaramo. Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br.: 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 48/04., 82/04.) i Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine br.: 136/02., 44/03., 95/04.) , nije propisano oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine pri kupnji automobila. Međutim, zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 12. rujna 2002. godine prihvaćenje prijedlog da se invalidnim osobama sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje, iz državnog proračuna refundira plaćeni PDV pri uvozu. U tom smislu je donijeta Odluka o naknadi dijela sredstava pri uvozu osobnog automobila u visini plaćenog PDV-a za 2003. godinu (Narodne novine br. 159/03.) prema kojoj je Ministarstvo rada i socijalne skrb iz sredstava državnog proračuna za 2003. godinu obavljalo isplatu ove naknade. Ova Odluka je vrijedila ...