Područni ured S. postavio je upit jesu li članovi Misije OESS-a u RH oslobođeni godišnjeg poreza na cestovna motoma vozila prema čl. 18. st. 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo. Prema čl. 18. st. 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93.,69/97.,33/00.,73/00., 127/00., 59/01.,107/01., 117/01.,150/02. i 147/03.) porez na cestovna motorna vozila ne plaća se na vozila RH i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila zdravstvenih ustanova, vatrogasnih jedinica, diplomatskih i konzularnih predstavništva i stranoga diplomatskog osoblja te na posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnosti za prijevoz umrlih i taksi službu. Dakle, prema odredbama navedenog Zakona porez na cestovna motorna vozila između ostalog ne plaća se na vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva i stranoga diplomatskog osoblja. Prema odredbama Bečke konvencije o diplomatskim osobama, diplomatskim osobljem smatraju se članovi osoblja misije koji imaju diplomatski status. Člankom Xl. Memoranduma o razumijevanju o uspostavljenju izaslanstva "Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi" u RH između Vlade RH i ...