Osoba "A", uputio nam je zamolbu za oslobađanjem od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila na osobni automobil što ga je 1997. godine uvezao uz carinsku i poreznu olakšicu hrvatskih branitelja u visini 80%. Navodi da mu je u godini 1999. priznat status hrvatskog branitelja po kojem bi, da je u 1999. uvezao osobni automobil, imao pravo na uvoz osobnog automobila uz povlasticu 100 %, odnosno bez plaćanja carine i poreza. Stoga moli da ga ubuduće oslobodimo plaćanja poreza na cestovna motorna vozila. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine od br. 117/93. do 107/01.) propisno je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (poreza na promet) pri nabavi vozila. Odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nije propisna mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za slučaj naveden u dopisu, odnosno ako se naknadno steknu uvjeti za oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (poreza na promet). U smislu navedenog Zakona gospodin " ...