Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa objavljena je u Narodnim novinama br. 31/14., stupila je na snagu 15. ožujka 2014. Prema članku 90., stavku 5. Pravilnika o porezu na dohodak uvedena je obaveza popunjavanja “Poziva na broj platitelja” i u slučaju isplate: naknade plaće, mirovine, dohotka od osiguranja, dohotka od kapitala, dohotka od posebne vrste imovine, dohotka od imovinskih prava i drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa (uvedene su nove šifre od 9 – 15).     Oznaka u pozivu na broj na nalozima za isplatu:   67 - broj modela, a  poziv na broj je: OIB – JOPPD oznaka izvješća – X  
 OIB – isplatitelja, obveznika plaćanja javnih davanja   Kao podatak drugi u pozivu na broj upisuje se oznaka izvješća Obrasca JOPPD   Kao X upisuje se:
0 – isplata plaće
1 – isplata prvog dijela plaće
2 – isplata drugog dijela plaće
3 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za MIO na temelju individualne kapitalizirane &scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.