Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Prilikom popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja potrebno je obratiti pažnju na: poziv na broj platitelja (obavezan podatak), poziv na broj primatelja čiji je sastavni podatak šifra vrste primanja (obavezan podatak) šifru namjene Nalozi za isplatu osobnog primanja, koji su ispravno popunjeni, rezultirat će ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na računu primatelja u banci.
Nalozi koji ne budu ispravno popunjeni evidentirat će se na računu fizičke osobe kao priljev na račun koji nije osobno primanje. Ispravno popunjavanje podataka o isplatitelju osobnog primanja u polje „Platitelj“ upisuju se podaci o nazivu i adresi isplatitelja osobnog primanja u polje „IBAN“ upisuje se broj transakcijskog računa isplatitelja osobnog primanja u IBAN konstrukciji u polja „Model“ i „Poziv na broj platitelja“ upisuju se podaci sukladno Zakonu o doprinosima s izmjenama i dopunama i ostalim pripadajućim pod zakonskim aktima i to: Model: HR67 Poziv na broj platitelja: OIB isplatitelja osobnog primanja-broj JOPPD obrasca - podatak o plaći (prema šiframa u Tablici 1.) HR67 OIB-JOPPD-X Primjer ispravno ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.