Zbog učestalih upita obveznika poreza na dohodak koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu, poglavito u državama s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, a koji se odnose na način popunjavanja pojedinih pozicija propisanog obrasca te nadolazećeg roka za prijavu poreza na dohodak za 2008. godinu, nastavno dajemo sljedeće pojašnjenje.

Činjenica jest da su obveznici poreza na dohodak koji su rezidenti Republike Hrvatske, a u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalnog rada u državi s kojom Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, obvezni platiti predujam poreza na dohodak po toj osnovi u Republici Hrvatskoj, kao državi njihove rezidentnosti, a na način i u roku propisanom odredbama članka 45. stavak 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08.), a porez koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak iz tako ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada plaćaju i u drugoj državi, kao državi izvora dohotka.

Ti su porezni obveznici dužni po isteku poreznog razdoblja u kojemu su ostvarili inozemni dohodak podnijeti prijavu poreza na dohodak prema članku 39. stavak 2. toga Zakona i članku 85. stavak 1. stavak ...