Podnositelj upita obavlja knjigovodstvene poslove za generalnog uvoznika automobila, koji ih prodaje trgovcima na malo, a oni krajnjim kupcima. Trgovci na malo izdaju jamstvo kupcima, a ukoliko dođe do kvara u jamstvenom roku imaju pravo na nadoknadu troškova od strane uvoznika. Ukoliko se u jamstvenom roku dogodi kvar na automobilu, krajnji kupac se obraća bilo kojem trgovcu na malo koji je za određenu vrstu automobila u ugovornom odnosu s generalnim uvoznikom, ne nužno onom od kojeg je kupio automobil. Trgovac na malo otklanja kvar i generalnom uvozniku dostavlja jamstveni zastupnik (specifikaciju obavljenih poslova i ugrađenih rezervnih dijelova) koju generalni uvoznik šalje na odobrenje proizvođaču u inozemstvo. Nakon što proizvođač odobri jamstveni zapisnik, trgovac na malo ispostavlja račun prema generalnom uvozniku. Do sada je trgovac na malo uslugu popravka u jamstvenom roku fakturirao uvozniku s iskazanim PDV-om.

Pitanje je smatra li se potraživanje troška za uslugu popravka u jamstvenom roku obavljenu kupcu, koji trgovac na malo temeljem ugovora potražuje od generalnog uvoznika, odštetom prema članku 25. Pravilnika o PDV-u?

Uvoznik također temeljem ugovora s proizvođačem ima pravo na nadoknadu troškova za preuzeta jamstva, pa za sva potraživanja trgovaca uvoznik tereti proizvođača. Smatra li se navedeno ...