U skladu s čl. 42., st. 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03.) Ministarstvo kulture je dopisom od 9. prosinca 2003. poslalo obavijest o proširenju popisa ovlaštenih umjetničkih strukovnih udruga i to za: - Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, Basaričekova 24 - Hrvatsko društvo filmskih kritičara, Zagreb, Savska 131. Ovi podaci potrebni su radi priznavanja olakšica prema odredbama čl. 42., st. 2. i 4. Zakona o porezu na dohodak.

...