Bezalkoholna pića, bezalkoholno piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćni sokovi, nektari, sirupi i koncentrati Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata (Narodne novine br. 94/14.) Jaka alkoholna pića, etilni alkohol, međuproizvodi i pivo Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva (Narodne novine br. 94/14.) Proizvodnja i prerada duhana Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana (Narodne novine br. 21/00.) Odluka o izmjenama Odluke o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana (Narodne novine br. 118/01.) Proizvodnja nafte, prirodnog plina i proizvoda prerade nafte i plina Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.