Na upit knjigovodstvenog servisa "B." u svezi s vođenjem popisa dugotrajne imovine putem računala te izgled ispisa s podacima koji su potrebni pri izračunu otpisa (amortizacije), u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 20., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02. - u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se u popis dugotrajne imovine unose stvari i prava, ako njihove nabavne cijene odnosno troškovi proizvodnje (nabavna vrijednost) premašuju 1.000,00 kuna i ako je njihov vijek trajanja dulji od godinu dana. Prava ulaze u popis dugotrajne imovine samo ako je kod njihove nabave plaćena naknada. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine. Nabavna vrijednost dobara dugotrajne imovine, koja su unesena u popis dugotrajne imovine, otpisuje se u skladu s Pravilnikom o amortizaciji. Ako se dobro dugotrajne imovine zbog uništenja više ne može koristiti ili ako se proda, izuzme ili na drugi način otuđi, tada se njegova knjigovodstvena vrijednost otpisuje u cijelosti (čl.20., st.4. Zakona). Odredbama čl.41., st.1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01. i 2/03. - u daljnjem ...