Prema čl. 31., st.10. Zakona o porezu na dobit porez po odbitku plaća se po stopi od 20 % na sve vrste usluga koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama koje se smatraju poreznim utočištima ili financijskim centrima, osim država članica Europske unije te država s kojima je Republika Hrvatska sklopila i primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a država je objavljena na Popisu država koji donosi ministar financija i koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva financija i Porezne uprave Republike Hrvatske.   Ministar financija donio je Popis država na koje se odnosi odredba čl. 31., st. 10. Zakona o porezu na dobit.
Uplate poreza na dobit po odbitku iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit treba obaviti na račun:
1864 - Porez na dobit po odbitku na usluge plaćene osobama koje imaju sjedište izvan Europske unije, a u kojima je opća ili prosječna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5% (čl. 31. st. 10. Zakona).   Popis država iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit   Na temelju članka 31. stavka 10. Zakona o porezu ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.