Tražite informaciju o plaćanju posebnog poreza na motorno vozilo u vlasništvu Vašeg supruga koje je kupljeno i registrirano u Republici Hrvatskoj, Vaš bi ga suprug odjavio u RH jer radi i ima prijavljeno privremeno boravište u Republici Njemačkoj te bi ga pri povratku u RH ponovno registrirao na hrvatske tablice. Za vozilo koje je bilo registrirano u RH i na koje je već plaćen posebni porez na motorna vozila i koje se nakon određenog vremena vraća u RH ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Ako je iz isprava koje posjedujete o motornom vozilu (prometna dozvola, knjižica vozila) vidljivo da je vozilo bilo registrirano u RH, pa tim i plaćen posebni porez na to motorno vozilo, posebni porez se neće ponovno obračunavati. Dokaz da je posebni porez na motorna vozila jednom plaćen, odnosno da ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza, ukoliko će to možda tražiti MUP, možete dobiti u Vašem nadležnom područnom carinskom uredu.

...