Informaciju o plaćanju carine na motorno vozilo koje je 2008. kupljeno u Republici Hrvatskoj, od ožujka 2016. odjavljeno u RH i registrirano u SR Njemačkoj te biste ga sad Vi kupili od prvog vlasnika i ponovo registrirali u RH. Nakon 1. srpnja 2013. pri unosu vozila iz država članica EU se više ne plaća carina kao pri uvozu vozila iz trećih zemalja. Što se tiče posebnog poreza na motorna vozila, za vozilo koje je bilo registrirano  u Republici Hrvatskoj od 2008. i već je bio plaćen posebni porez prema tada važećim propisima, te je nakon toga odjavljeno u RH i koje se nakon određenog vremena vraća u RH, ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza. Ako je iz isprava koje posjedujete o motornom vozilu (prometna dozvola, knjižica vozila) vidljivo da je vozilo bilo registrirano  u RH, pa time i plaćen posebni porez na motorno vozilo, posebni porez se neće ponovo obračunavati. Dokaz da je posebni porez na motorno vozilo jednom plaćen, odnosno da ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza, ukoliko će to možda tražiti MUP, možete dobiti u područnom carinskom  uredu koji je nadležan prema mjestu prebivališta prvog vlasnika vozila.

...