Navodite da ste osobno vozilo kupili u Republici Hrvatskoj 2009. u ovlaštenoj auto kući i da su tada na njega plaćena sva davanja, da ste zbog posla 2013. preselili u Luksemburg, te da ste isto vozilo odjavili u RH i registrirali 2014. i 2015. u Luksemburgu. Sada biste ponovno trebali registrirati isto vozilo u Republici Hrvatskoj pa tražite potvrdu kako niste dužni ponovno cariniti vozilo. Za vozilo koje je bilo registrirano u Republici Hrvatskoj i na koje je već plaćen posebni porez na motorna vozila 2009. i koje se nakon određenog vremena vraća u RH ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, odnosno s toga naslova ne postoji nikakva obveza prema Carinskoj upravi. Ako iz isprava koje posjedujete o motornom vozilu (prometna dozvola, knjižica vozila) proizlazi da je vozilo bilo registrirano u RH, pa time i plaćen posebni porez na to motorno vozilo posebni porez se ne obračunava i ne plaća ponovno. Dokaz da je posebni porez na motorna vozila jednom plaćen, odnosno da ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza, ukoliko će to možda MUP tražiti, možete dobiti u Vašem nadležnom područnom carinskom uredu.

...