Uputa Carinske uprave za fizičke osobe – proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe može se preuzeti niže kao (PDF) dokument za preuzimanje. U cilju pojednostavnjenja postupka uplate paušalnog iznosa trošarine za 2017. godinu kojeg uplaćuju registrirani vlasnici/korisnici kotlova za proizvodnju jakih alkoholnih pića Carinska uprava objavila je slijedeću obavijest koju možete pročitati u nastavku teksta. Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP za 2017. godinu nije potrebno dostaviti nadležnom carinskom uredu (ukoliko obveznik ipak dostavi izvješće, isto će se urudžbirati u spis obveznika).
Dovoljno je da mali proizvođač jakog alkoholnog pića na propisani račun Državnog proračuna uplati paušalni iznos trošarine (100,00 ili 200,00 kuna) do 31. siječnja 2018. godine. Paušalni iznos trošarine za 2017. godinu ovisno o zapremnini kotla, u visini od 100,00 ili 200,00 kuna, mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je uplatiti do 31. siječnja 2018. godine nalogom za plaćanje tako da se: u polje „model“ upiše broj modela „HR68“, u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.