Uredba (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (u daljnjem tekstu: Carinski zakonik Unije - CZU) je objavljena u Službenom listu Europske unije br. L 269 od 10. listopada 2013., a dvije njezine izmjene objavljene su u Službenom listu Europske unije br. L 287 od 29. listopada 2013.  i Službenom listu Europske unije br. L 70 od 14. ožujka 2015. Nažalost, cijela je procedura pripreme ostalih provedbenih akata tekla znatno sporije od planirane, pa su provedbeni akti doneseni i objavljeni s velikim zakašnjenjem, i to: - Delegirana uredba komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe CZU-a, objavljena u Službenom listu Europske unije br. L 343 od 29. prosinca 2015. godine - Provedbena uredba komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenog 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju CZU-a, objavljena u Službenom listu Europske unije broj L 343 od 29. prosinca 2015. Osim toga još je jedan akt neophodan za primjenu CZU-a u prijelaznom periodu pripremljen u EK s ozbiljnim zakašnjenjem ...