Carinska uprava, Središnji ured Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo objavila je Pojašnjenje uz pojednostavljeni postupak deklariranja troškova koji čine carinsku vrijednost robe pri uvozu. Ovo Pojašnjenje br. 4 CTVP, V 1.1 od 1.11.2016. može se preuzeti niže kao dokument za preuzimanje (PDF). Sadržaj:
1. Zakonska osnova
2. Postupanje deklaranta ukoliko u trenutku puštanja robe u slobodan promet nisu znani svi troškovi koji se uključuju/isključuju iz carinske vrijednosti
3. Podnošenje zahtjeva za odobrenje pojednostavljenog utvrđivanja elemenata koji čine sastavni dio carinske vrijednosti
4. Donošenje odobrenja za pojednostavljeno utvrđivanje elemenata koji čine sastavni dio carinske vrijednosti
5. Deklariranje pojednostavljenja; troškova/naknada
6. Izmjene, dopune i ukidanje odobrenja
7. Produljenje odobrenja
8. Čuvanje isprava ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.