Vezano na Vaš upit dostavljen elektroničkom poštom dana 21. listopada 2013. u kojem navodite da u proizvodnji maziva koristite sirovine (energente koji se koriste za druge namjene a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje) i koje uglavnom dopremate iz Europske unije te navodite da namjeravate ishoditi status registriranog primatelja koji ima i status oslobođenog korisnika u svrhu primanja sirovina te navodite sljedeća pitanja: - Je li tvrtka INA Maziva u obvezi ishoditi instrument osiguranja plaćanja trošarine, a radi stjecanja statusa registriranog primatelja koji će imati i status oslobođenog korisnika? - Je li je potreban dodatni dokaz o ispunjenju uvjeta za elektroničku razmjenu podataka za EMCS uz izjavu da će po ishođenju odobrenja i zbirne obavijesti o dodijeljenom trošarinskom broju za registriranog primatelja ispuniti uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine? - Je li je primjenjiv čl. 10. Pravilnika o trošarinama na isporuke energenata koji se koriste sukladno čl. 101. st. 7. Zakona i oslobođeni su plaćanja trošarine? - Je li se na proizvode koje se stječu iz Europske unije za koje nije propisana visina trošarine u čl. 84. st. 3 ...