Vlada Republike Hrvatske ne formira visinu cijene goriva već se cijene naftnih derivata u Republici Hrvatskoj formiraju slobodno, na tržišnim principima kao i u većini država članica Europske unije. Napominjemo da porezni obveznici svoje prodajne cijene formiraju u zavisnosti od elastičnosti potražnje, odnosno prema onome što tržište može podnijeti, stoga na formiranje cijena utječe niz čimbenika, kao što su primjerice odnosi na tržištu, konkurentnost poslovnih subjekata te trgovačke marže. Uz to cijene naftnih derivata u Republici Hrvatskoj odražavaju kretanje cijena naftnih derivata na svjetskom i europskom tržištu, konkretno na tržištu Mediterana (našem referentnom tržištu) što je preduvjet sigurne i pouzdane opskrbe naftom i naftnim derivatima. Osim o promjeni cijena naftnih derivata na tržištu Mediterana, cijene u Republici Hrvatskoj ovise i o promjeni tečaja USD, a ne ovise direktno o kretanju cijena barela sirove nafte zbog toga što se one mijenjaju i ovisno o stanju zaliha, sezoni, potražnji i geopolitičkoj situaciji. Visina trošarina na energente propisana je Zakonom o trošarinama, odnosno uredbama Vlade Republike Hrvatske o visini trošarine. Direktivom Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i ...