Porezna uprava objavila je Pojašnjenje Upute za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu KLASA: 410-01/14-01/267, URBROJ: 513-07-21-01/14-1 od 30. siječnja 2014.   iz tog Pojašnjenja Upute izdvajamo:   "Obzirom da pretpostavljamo da su neki porezni obveznici podnijeli konačni obračun PDV-a za 2013. godinu prije objavljivanja Upute za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2013. godinu ostavljena je mogućnost da račune koje su porezni obveznici primili u siječnju ili veljači za isporuke obavljene u 2013. godini ipak iskažu u konačnom obračunu PDV-a za 2013. godinu obzirom na činjenicu da su na taj način postupali u prethodnim godinama.
Stoga, iznimno s obzirom na promjene u oporezivanju PDV-om koje su stupile na snagu 1. srpnja 2013. godine porezni obveznici neće pogriješiti ako primjerice račun primljen nakon 20. siječnja 2014. za isporuku obavljenu u prosincu iskažu u prijavi PDV-a za mjesec siječanj koju trebaju podnijeti do 20. veljače 2014. ili ako ga iskažu u konačnom obračunu PDV-a za 2013. godinu obzirom da su na taj način postupali u prethodnim godinama."   ovo Pojašnjenje Upute u cijelosti može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.