Mišljenja.hr

Pojašnjenje Upute za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu KLASA: 410-01/14-01/267, URBROJ: 513-07-21-01/14-1 od 30. siječnja 2014.

Datum objave: 10.02.2014., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/14-01/267

Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu objavljena je 6. veljače 2014. godine na internetskim stranicama Porezne uprave. S tim u vezi pojavile su se određene nedoumice u vezi rečenice koja glasi: "Ako porezni obveznik račun za prosinac 2013. primi u siječnju nakon roka za podnošenje Obrasca PDV za siječanj 2014. taj račun iskazat će u obrascu za veljaču 2014., a ne u Obrascu PDV-K za 2013." Stoga kako bi se izbjegle eventual..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak