Na upit fizičke osobe "A" o pojašnjenju pojma javnih površina, nastavno odgovaramo. Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine temeljem članka 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01. i 117/01.). Člankom 43. stavak 2. i 3. navedenog Zakona određeno je da se porez na korištenje javnih površina plaća u visini te na način i pod uvjetima koje propišu grad ili općina. Što se smatra javnom površinom Zakonom se ne precizira, već je prepušteno općinama i gradovima da to utvrde svojim odlukama. Shodno navedenom, Grad Daruvar svojom odlukom propisuje visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, ujedno odlukom mora i odrediti što se smatra javnom površinom. S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.

...