S obzirom iskazani interes medija u vezi za tumačenjem propisa kojima se regulira područje oporezivanja motornih vozila kao i o predmetima provedbe poreznih nadzora radi suzbijanja velikih poreznih prijevara zbog umanjivanja porezne osnovice posebnog poreza na motorna vozila, a u cilju potpunog i točnog informiranja javnosti Carinska uprava je dala sljedeća pojašnjenja koja citiramo u cijelosti: UVOD – POREZNA OSNOVICA POSEBNOG POREZA I DA LI POREZNO TIJELO UTVRĐUJE MALOPRODAJNU CIJENU VOZILA? Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine", br. 15/2013 i 108/2013) uređen je sustav oporezivanja motornih vozila, a provedbeni mehanizmi uređeni su podzakonskim aktima, odnosno Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine", br. 52/2013, 90/2013, 140/2013, 116/2014, 152/2014 i 31/2015). Slijedom odredbi gore navedenih pravnih akata, porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za nova motorna vozila je prodajna cijena (maloprodajna cijena novog motornog vozila s carinom i PDV-om te bez posebnog poreza). Sukladno članku 5. Pravilnika o PPMV-u prodajna cijena, odnosno porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za nova motorna vozila je cijena koju kao preporučenu prodajnu cijenu prijavljuju, za svako motorno vozilo određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva proizvođač, predstavnički ured proizvođača u RH i trgovac koji je generalni zastupnik ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.