U vezi s vašim upitom od 26.07.2005. godine i namjere da kao poduzetnik registriran za priređivanje dječjih rođendana priređujete i zabavne igre na nekoliko osobnih automata za zabavne igre tipa videoigre, u nastavku daje vam se slijedeći odgovor: Odredbama članka 23. stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 59/01.) propisano je da se pod automatima za zabavne igre smatraju automati koji služe za priređivanje zabavnih igara na računalima, simulatorima, videoautomatima, fliperima, pikadima, biljarima, stolnim nogometom i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanica, žetona ili uz naplatu, pri čemu igrač ne ostvaruje dobitak u novcu, stvarima ili pravima. Automati za zabavne igre razvrstani su u dvije skupine, i to:   1. automati skupine A (videoautomati, simulatori i drugi elektronski automati za zabavu u kojima igrač ne ostvaruje dobitak),   2. automati skupine B (fliperi, biljar, hokej, stolni nogomet, pikada i drugi mehanički automati). Obveznik poreza na automate za zabavne igre je pravna ili fizička osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima. Porezni obveznik dužan je prije stavljanja u uporabu automata ...