Prilikom uvoza ili izvoza robu često pored ostale dokumentacije prati i dokaz o podrijetlu robe. Općenito, podrijetlo robe može biti:
- povlašteno (preferencijalno) podrijetlo i
- nepovlašteno (nepreferencijalno) podrijetlo. Nužno je razlikovati ove dvije kategorije podrijetla robe. Pritom odmah treba naglasiti da ista roba  može  imati  naznačeno  i  povlašteno  i  nepovlašteno  podrijetlo,  te  da  ono  može  biti različito, tj. može imati povlašteno podrijetlo jedne zemlje, a nepovlašteno druge zemlje. Predmetni dokazi izdaju se za robu koja udovolji određenim propisanim pravilima podrijetla. Kod uvoza, radi primjene povlaštene (preferencijalne) stope carine gleda se na preferencijalno podrijetlo, te robu treba pratiti dokaz o preferencijalnom podrijetlu, a nepreferencijalno podrijetlo  pri  uvozu  može  odredit  je  li  roba  podložna  ili  izuzeta  od  primjene  drugih specifičnih (zaštitnih, antidampinških) mjera trgovinske politike. Iz tog razloga podrijetlo robe, neovisno služi li primjeni povlaštene stope carine ili izuzeću od primjene neke od mjera trgovinske politike, od izuzetnog je značaja. Ono što treba istaknuti je da EU ima zaključen čitav niz preferencijalnih sporazuma, koji reguliraju preferencijalno ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.