Od obveznika poreza na dohodak  primili smo upit koji se odnosi na obvezu podnošenja prijave poreza na dohodak za 2006. godinu, a u slučaju ako je porezni obveznik u tom poreznom razdoblju ostvario dohodak od nesamostalnog rada samo kod jednog tuzemnog poslodavca te drugi dohodak po osnovi naknada po ugovorima o djelu i autorskom djelu. Nastavno odgovaramo. Člankom 39. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona kod dva ili više poslodavaca istodobno i/ili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. toga Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 19. do 24. toga Zakona i/ili inozemni dohodak i/ili ako ga je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak i/ili ako poslodavac ili isplatitelj primitka odnosno sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. U skladu s člankom 40. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti porezni obveznik koji u ...