Primili smo upit društva S. d.o.o., koji se odnosi na način utvrđivanja dohotka te podnošenje prijave poreza na dohodak obveznika poreza na dohodak koji je tijekom poreznog razdoblja 2008. godine ostvario dohodak iz različitih izvora. Nastavno odgovaramo.

U upitu je navedeno da je tijekom 2008. godine obveznik poreza na dohodak ostvario dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08.), drugi dohodak kao stalni sudski vještak koji je utvrđivao na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga u skladu s člankom od 19. do 24. toga Zakona i to na temelju ranije podnesene prijave u registar obveznika poreza na dohodak po toj osnovi, drugi dohodak od autorskih naknada (ostvarenih pisanjem stručnih članaka i knjiga, istraživanjem lijekova, predavanjima) te drugi dohodak kao član skupštine gradskog vijeća i kao član skupštine muzeja iz članka 32. stavak 3. istoga Zakona.

Člankom 32. stavak 6. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznik koji ostvaruje drugi dohodak po osnovi djelatnosti može na vlastiti zahtjev, upisom u registar poreznih obveznika, utvrđivati dohodak u skladu s člancima 19. do 24. toga Zakona odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti ...