Porezni obveznik L d.o.o. postavio je upit koji se odnosi na kontinuitet poslovanja obrtničke djelatnosti po osnovi koje se utvrđuje dobit i plaća porez na dobit. Kako se navodi, nositelj plaćanja obveza 31. svibnja 2009. odlazi u mirovinu, a drugi (supoduzetnik)nastavlja istu djelatnost i preuzima obveze plaćanja te se postavlja upit predaje li se za 2009. godinu jedna Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) ili se trebaju dostaviti dvije porezne prijave, svaka za odgovarajuće razdoblje unutar 2009. godine, zbog promjene vlasnika obrta. U nastavku odgovaramo.

Obzirom da se prema navodimo iz upita u predmetnom slučaju ne radi o trgovačkog društvu koje je obveznik poreza na dobit i kod kojeg je došlo do statusnih promjena iz članka 18. i 19. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.), već se radi o samostalnoj djelatnosti obrta koji je obveznik poreza na dobit, a koja se u cijelosti nastavlja i to na način da pri prijenosu vlasništva obrta nije došlo do promjena u procjeni predmeta imovine i obveza, to postoji kontinuitet u oporezivanju, i prijenos vlasništva nema utjecaja na oporezivanje u skladu s člankom 20. stavcima 1. i 2. toga Zakona ...