U svezi s vašim zahtjevom za očitovanjem o načinu postupanja u slučajevima kada porezni obveznici ne podnose PD obrazac, prijavu poreza na dobit, te postupanje s neprofitnim organizacijama, nastavno odgovaramo. Iz navoda u vašem višekratno ponovljenom upitu razvidno je da u registru poreznih obveznika imate registrirane obveznike poreza na dobit koji ne podnose prijave poreza na dobit po isteku obračunskog razdoblja. Navodite da nemaju značajnijih prometa na žiro-računu niti indicija o obavljanju gospodarske djelatnosti, ali su u registru i dalje porezni obveznici. Pozive za predaju porezne prijave niste u mogućnosti uručiti jer ne možete doći do odgovornih osoba poreznog obveznika. Smatramo da biste za navedene poreze obveznika trebali provjeriti jesu li brisani iz registra trgovačkog suda kod kojeg su registrirani, tj. je li proveden ili se provodi postupak likvidacije ili stečaja. Isto tako jesu li brisani iz obrtničkog registra ako se radi o obrtnicima. Ako to nije slučaj, tada je potrebno u vanjskom nadzoru ili putem zastupnika po službenoj dužnosti, temeljem čl. 17. Općeg poreznog zakona, utvrditi činjenično stanje, te postupiti u skladu s utvrđenim stanjem. Glede vašeg pitanja o utvrđivanju statusa obveznika poreza na dobit za neprofitne organizacije, upućujemo vas na uputu ...