Upit u vezi ostvarivanja prava na povrat plaćene tro­šarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu po­vršina u razminiranju, pitate da li je moguće za određeni projekt i određeni stroj dostaviti dva odvojena i ovjerena obrasca ERSR – Evidencija o radu stroja za pripremu površina u razminiranju – koji je propisan kao Prilog 3 Pravilnika o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površi­na u razminiranju (Narodne novine br. 131/15.), s obzirom na mogućnost da ponekad u razminiranju stroj stoji duže vrijeme nekorišten prije nego bude opet angažiran. Da bi se uopće moglo ostvariti pravo na povrat pla­ćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pri­premu površina u razminiranju, potrebno je upisati se u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine, i to pravo se nakon upisa u registar može ostvariti za razdoblje počevši od dana upisa u registar (čl. 2. st. 2. Pravilnika). U čl. 3. Pravilnika propisano je da se prijava za upis u registar korisnika prava podnosi za svaku kalendarsku godinu, a čl. 4. Pravilnika da se zahtjev za ...