Carinska uprava dala je odgovor na pitanje da li će se od 01. 09. 2014. elektroničkim putem podnositi mjesečni obračun trošarine na električnu energiju – obrazac MI-EL kako je propisano Pravilnikom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.   Službeno mišljenje Carinske uprave, odgovor na postavljeno pitanje prenosimo u nastavku:
"Pravilnikom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Narodne novine br. 11/14.) propisuju se izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom.
Člankom 4. st. 1. t. 1. Pravilnika propisano je da su trošarinski i porezni obveznici obvezni podnositi elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine, između ostaloga, obrazac MI-EL – mjesečni obračun trošarine na električnu energiju.
Člankom 12. st. 1. t. 2. Pravilnika propisano je da trošarinski i porezni obveznici obvezni su podnositi ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.