Na zahtjev g. F. J. kojim u tijeku 2003. godine traži pravo podnošenja godišnjih poreznih prijava na dohodak za 1999., 2000. i 2001. godinu kako bi ostvario pravo na povrat poreza s obzirom na to da je u tijeku navedenih poreznih razdoblja ostvarivao samo dohodak od nesamostalnog rada - plaću, a nije koristio pravo na dio osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 31., st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150;02.) propisano je da se godišnja porezna prijava podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Obveznici poreza na dohodak - posloprimci koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada za rad u tuzemstvu ili inozemstvu samo od jednog tuzemnog poslodavca istodobno nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu (čl. 58., st. 1., t. 1. Pravilnika o porezu na dohodak - Narodne novine br. 140/03.). Odredbama čl. 31., st. 6., t. 1. Zakona propisano je da ako je porezni obveznik tijekom godine ostvario samo oblike dohotka iz st. 3. istog članka (u navedenom slučaju dohodak od nesamostalnog rada istodobno samo kod jednog poslodavca), osim za dohodak iz st ...