Vezano za Vašu zamolbu za mišljenjem o primjeni članka 11. stavak 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi a u svezi prekršajne odgovornosti dužnika koji rok za ispunjenje novčane obveze računa od datuma primitka računa (30 dana), a ne od datuma dospijeća navedenog na računu koji zna biti između 7-15 dana od datuma izdavanja računa, nastavno odgovaramo. Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 01.10.2012. godine, a koji Zakon je gotovo u cijelosti preuzeo odredbe Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza (NN br.125/11), propisani su rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze. Člankom 12. istog Zakona određeni su rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava. Tako je odredbom stavka 1., 2. i 3. citiranog članka propisano slijedeće: „u poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana. Iznimno, i samo ako ...