Od prvoga siječnja 2014. godine na snazi je „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja“ - Obrazac JOPPD. Obrazac JOPPD podnosi se, sukladno članku 78. stavku 18. Pravilnika o porezu na dohodak Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13.), u pravilu, elektroničkim putem u okviru sustava ePorezna i to ukoliko se dostavlja izvješće na Obrascu JOPPD za više od 3 porezna obveznika odnosno fizičke osobe i/ili kada je podnositelj izvješća korisnik sustava elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna a iznimno Obrazac JOPPD dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu isplatitelja, odnosno prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Kako bi se Obrasca JOPPD smatrao uspješno zaprimljenim u sustavu Porezne uprave i REGOS-a mora zadovoljiti postavljene kontrole. Kontrole obrasca mogu biti restriktivne ili upozoravajuće. Upozoravajuće poruke odnose se na kontrolu podatak sa Obrasca PK (podatak o općini/gradu i podatak o visini osobnog odbitka) te podatak o statusu u obveznom mirovinskom osiguranju. Ukoliko Obrazac JOPPD nije zadovoljio restriktivne kontrole isti se odbija te je podnositelj dužan ...