Tražite mišljenje da li na svojim benzinskim postajama smijete prodavati lož ulje osobama koje imaju hrvatsku osobnu iskaznicu sa prijavljenim prebivalištem (adresom) u Bosni i Hercegovini te bi lož ulje kupovali u kanistrima ili bačvama. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili vezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/17.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 87. st. 1. Zakona propisano je da plinska ulja obuhvaćena tarifnim oznakama KN 2710 19 41, 2710 19 45 i 2710 19 49, koja se koriste kao gorivo za namjenu grijanja prije isporuke iz trošarinskog skladišta moraju biti označena propisanim indikatorom i obojena crvenom bojom. Člankom 89. st. 1. Zakona propisano je da se prodaja označenih plinskih ulja za namjenu grijanja iz čl. 87. Zakona može obavljati samo iz posebnog utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnom carinskom uredu, a st. 3. istog članka trošarinski obveznici i druge pravne ili fizičke osobe koje ...