Statut za zastupnike u Europskom parlamentu (State for Members of the European Parliament (2005/684/EC, Euratom), OJ L 262) uređuje između ostalog i pitanje plaće i oporezivanja, te sukladno članku 9. stavku 1. toga Statuta zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo na primjerenu plaću radi očuvanja njihove nezavisnosti, te se ista, sukladno članku 1. tog Statuta oporezuje u korist EU zajednica pod jednakim uvjetima koji su propisani člankom 13. Protokola o povlasticama i imunitetu zajednica, za dužnosnike i ostale službenike EU zajednica (Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union, OJ C310/261). Prema tom članku kod primjene poreza na dohodak, poreza na bogatstvo i poreza na nasljedstvo i kod primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između država članica EU, dužnosnici i ostali službenici EU koji samo zbog obavljanja svojih dužnosti u službi EU, uspostave svoje prebivalište na teritoriju države članice različitoj od država u kojoj su na početku obavljanja svojih dužnosti u službi EU imali prebivalište (odnosno državi rezidentnosti za porezne svrhe), smatrat će se, u obje zemlje, da su zadržali svoju rezidentnost u potonjoj državi uz uvjet da je ista članica EU. Prema članku 12. stavku 3. toga Statuta, propisano je da su ...