U vezi Vašeg upita zaprimljenog putem elektroničke pošte u kojem pitate da li ste obvezni platiti trošarinu prilikom uvoza mješavine plina (50% argon i 50% helij) tarifne oznake KN 3824 90 96 koji koristite za zaštitu atmosfere kod elektrolučnog zavarivanja, u nastavku odgovaramo. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14. i 8/15.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Mješavina plina sastavljena od 50% argona i 50% helija odnosno proizvod tarifne oznake KN 3826 90 96 naveden je u članku 83. stavku 3. točki 3. Zakona i smatra se energentom ako je taj proizvod namijenjen korištenju kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje. Ako se isti smatra energentom trošarina se obračunava sukladno članku 84. stavku 5. Zakona i nastaje obveza upisa u registar trošarinski obveznika sukladno članku 44. Zakona ...