Zaprimili smo upit društva iz dostavnog spiska, vezano za provedbu postupka fiskalizacije kod izdavanja računa koji su naplaćeni putem servisa PayMill. Naime, društvo će naplatu svojih usluga obavljati putem servisa PayMill i izdavati račune, te postavljaju pitanje podliježu li računi naplaćeni na takav način postupku fiskalizacije izdavanja računa ili ne podliježu kao što je to slučaj kod naplate računa putem servisa PayPal. Sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12., dalje u tekstu: Zakon), u nastavku odgovaramo. U smislu odredbi Zakona, obvezi fiskalizacije podliježe račun koji je naplaćen sredstvima koja se smatraju gotovinom, te je odredbom članka 2. stavka 5. Zakona propisano da se prometom gotovinom smatra plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka, ako Zakonom nije drugačije određeno. Gotovinsko plaćanje nije plaćanje sa računa na transakcijski račun kod banaka, niti plaćanje općom uplatnicom na račun, već se takva plaćanja smatraju virmanskom doznakom. Zakonom je propisano da se postupak fiskalizacije izdavanja računa provodi samo kod onih obveznika fiskalizacije koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, a postupak fiskalizacije ...