Zakon o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. do 22/12.) u čl. 34. propisuje da porezni obveznik plaća predujam poreza dobit na osnovi porezne prijave za prethodno porezno razdoblje. Predujam poreza na dobit treba plaćati mjesečno do kraja mjeseca za protekli mjesec, u iznosu koji se dobije kada se porezna obveza za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja.   Jedino Porezna uprava može, na temelju obavljenog nadzora ili na temelju drugih raspoloživih podataka o poslovanju poreznog obveznika, ili na zahtjev samog poreznog obveznika, rješenjem izmijeniti visinu mjesečnih predujmova poreza na dobit.   Oslobođenje od plaćanja predujmova poreza na dobit propisano je samo za poreznog obveznika koji počinje obavljati djelatnost i to do prve porezne prijave te za porezne obveznike koji su po poreznoj prijavi za 2011. godinu plaćali predujmove, a u 2012. godini su ostvarili porezni gubitak.   Niti Zakon o porezu na dobit, niti Pravilnik o porezu na dobit ne propisuju kada treba uplatiti prvu akontaciju, međutim Ministarstvo financija – Središnji ured 28. prosinca 2012. objavilo je Uputu o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2012. godinu, Klasa: ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.