Mišljenja.hr

Plaćanje prireza porezu na dohodak za vojne izaslanike

Datum objave: 04.04.2007., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/07-01/1

Prema članku 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište. Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću. Člankom 8. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se porez na dohodak uvećava za prirez porezu na do..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak