Mišljenja.hr

Plaćanje prireza porezu na dohodak, različito prebivalište od boravišta

Datum objave: 22.12.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/03-01/1208

U svezi upita gospodina "A" o načinu obračunavanja i plaćanja prireza porezu na dohodak ako je prebivalište poreznog obveznika u Novalji, a boravište u Zagrebu, u nastavku odgovaramo: Člankom 30a. stavkom 2. Zakona o fmanciranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) propisano je da se prirez porezu na dohodak plaća se po stopi koju utvrdi općina ili grad i..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak