Gđa V. B. Z. zaposlenica austrijske tvrtke G. Pharma Gmbh iz Austrije, nalazi se u imenovanom društvu u radnom odnosu u Austriji. Društvo »G. P. d.o.o.« Zagreb u 100% je vlasništvu imenovanog austrijskog društva, koje će društvo biti radno mjesto zaposlenice od 1.1.2007. Navodi da je uslijed svega navedenog u statusu izaslanog radnika, jer joj je poslodavac sa sjedištem u inozemstvu, a ona obavlja posao u Republici Hrvatskoj. Njeno pitanje je da li prilikom podnošenja ID obrasca na poreznu upravu treba obračunati i prirez?

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Republike Austrije (Narodne novine br. 3/01. – međ. ugovori) u članku 2. stavku 3.a) navodi da su porezi na koji se primjenjuje ovaj ugovor, posebno u Hrvatskoj pod (i) porez na dobit i pod (ii) porez na dohodak.

Stavak 1. članka 2. citiranog Ugovora propisuje da se Ugovor primjenjuje i na poreze na dohodak i imovinu koje je uvela jedna od država ugovornica, njezine pokrajine ili njezina tijela lokalne uprave i samouprave.

Zakon o porezu na dohodak, u članku 8. stavak 2. propisuje da se porez na ...